האתר יעלה בקרוב

אדם עם מוגבלות( על פי שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח -1988) יכול לפנות באופן ישיר לחברה בכדי שתסייע בהקראת והנגשת המידע המצוי באתר וכל מידע פומבי נוסף, לרבות דיווחי החברה במערכת המגנא במספר 09-7744111